Etichetă: Piatra Craiului

AVENUL GRINDULUI DIN PIATRA CRAIULUI – 1968

AVENUL GRINDULUI DIN PIATRA CRAIULUI – 1968

Articol original apărut în:
OCROTIREA NATURII
TOMUL 12 Nr. l, 1968
EXTRAS
EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Scris de: Fridrich Tomas și Walter Gutt
Documentul original scanat in PDF îl găsiți aici.

Autorii descriu printre fenomenele carstice din masivul Pietrii Craiului importanţa unor avene. Unul dintre acestea, Avenul Grindului, incă puţin cunoscut in literatura noastră de specialitate, merită atenţie datorită multi­plelor sale particularităţi.

Dezambiguizare: “Avenul Grindului” este o denumire folosită inițial pentru Avenul din Funduri din Piatra Craiului, denumire care apoi a fost folosită – greșit și pentru Avenul de sub Vârful Grind generând confuzii asupra localizării celor două avene. Prezentul articol vorbeste despre Avenul din Funduri număr cadastru 5/1262 – denivelare -122m – dezvoltare: 220m.

Alcătuirea geologică a Pietrii Craiului condiţionează unele fenomene carstice intere­sante. Masivul amintit constituie flancul de vest al unui sinclinal cu axa orientată în direcţia N 30° E. Pe un fundament impermeabil din şisturi cristaline, sînt dispuse calcare jurasice de mare întindere. Acestea, culminînd în Piscul Baciului (vîrful «La Om», 2244 m), formează atît creasta zimţuită a Pietrii Craiului, cit şi cea mai mare parte din abruptul de vest al acestui masiv (fig. 1). Peste formaţiunile amintite se suprapun strate de conglomerate cretacice, care urcă pe panta de est a Pietrii Craiului pînă la altitudinea de aproximativ l800 – l900 m (fig. 2).

Read More Read More