Speleoteme

Speleoteme

a. Formele de coroziune: linguriţe, marmite ascendente, septe,…

b. Formele de eroziune: excavaţiile, marmitele, nişele, nivelele de eroziune…

c. Formele de incaziune: clopotele de prabuşire, podurile, arcurile, oglinzile de fricţiune…

d. Formele de depunere:

1. Formatiunile de picurare stalactitele, stalagmitele, coloanele, perlele lustruite

2. Formatiunile de prelingere gravitationala Valurile, draperiile parietale, planşeele, gururile…

3. Formatiunile de prelingcre capilara: speleotemele coraloide, discurile…

4 Formatiunile de bazin.: macrocristalele, perlele de bazin…

5. Speleotemele necalcitiee.: montmilch-ul, aragonitice, sulfaţi, limonitice, fosfatice, de sare, de gheaţă…


Comments are closed.